Fabia.Fabia Combi 的相關文章

小改更精緻的Skoda Fabia上線生產了

在Skoda品牌中頗受歡迎的Fabia於今年進行小改,日前原廠也宣佈已於捷克廠開始生產,這也代表很快就可以跟消費者見面。
Aug 14, 2018